icon-check icon-warning icon-faq icon-twitter icon-facebook icon-warning instagram alert play icon-search icon-close icon-close2 icon-whatsapp icon-linkedin icon-time icon-tanken icon-aarde icon-kaart icon-grafiek icon-team Google review
nieuws
06 november 2018

Minder bereid om de auto uit te lenen aan collega’s.

We hebben onder 1000 Nederlanders in samenwerking met Inforesult onderzoek gedaan naar de mobiliteit in ons land. Wat blijkt: Nederlanders zijn best bereid om hun auto uit te lenen aan hun partner, familie en vrienden. Maar we zijn minder enthousiast om onze auto uit te lenen aan collega’s, kennissen en buren.

Uit onderzoek van MoveMove blijkt dat meer dan de helft van de automobilisten (61%) bereid is de auto uit te lenen aan hun partner. Familie volgt op enige afstand, gevolgd door vrienden en kinderen. Aan collega’s, buren en kennissen lenen we niet zo graag onze auto uit. Aan kennissen zou maar liefst 9% van de automobilisten hun auto uitlenen. Hoewel het uitlenen van de auto aan de partner boven aan staat is dit sterk afhankelijk van de mate van opleiding. Hoger opgeleiden lenen namelijk gemakkelijker hun auto uit aan hun partner dan lager opgeleiden. Tenslotte geeft 16% van de Nederlandse automobilisten aan de auto aan niemand uit te lenen. 
 

Ready to MoveMove?
Let's go!

De zakelijke tankpas die méér kan!

Vraag 'm aan! Vraag 'm aan! Vraag 'm aan!

6,95 per maand
altijd opzegbaar

Ready to MoveMove?<br />
Let's go!