icon-check icon-faq icon-twitter icon-facebook icon-warning instagram alert play icon-search icon-close icon-close2 icon-whatsapp icon-linkedin icon-time icon-tanken icon-aarde icon-kaart icon-grafiek icon-team Google review
nieuws
19 september 2018

Prinsjesdag en mobiliteit: dit zijn de belangrijkste veranderingen

Dinsdag 18 september was het Prinsjesdag en het kabinet maakte daar de toekomstplannen voor de komende jaren bekend, in het bijzonder voor 2019. Nu de economie op volle toeren draait, maken meer mensen gebruik van wegen, spoorwegen en fietspaden. Het is daarom belangrijk om te weten wat er op het gebied van mobiliteit staat te gebeuren. Mobiliteit is namelijk een van de motoren van de Nederlandse groei. Wat kan zakelijk Nederland verwachten? Dit zijn de belangrijkste veranderingen en beleidsvoornemens:


Meer geld naar infrastructuur

Een goed onderhouden en fijnmazig wegennet is van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. Om deze competitieve voorsprong te behouden, nemen de overheidsbestedingen voor infrastructuur in 2019 toe. Volgend jaar zal eenmalig €2 miljard extra worden uitgegeven aan infrastructuur. Daarnaast zal jaarlijks €100 miljoen extra in infrastructuur worden geïnvesteerd. 

Meer geld voor filebestrijding

Files zijn niet alleen oervervelend, ze zijn ook slecht voor het brandstofverbruik van uw auto, het milieu en de economie. Het kabinet erkent bij monde van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat het niet in staat is de files op te lossen. Beperking van de filedruk is echter prioriteit. Wegen worden verbreed en hersteld. Ook bruggen en tunnels worden vernieuwd om oponthoud door bijvoorbeeld storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Om files te bestrijden, heeft de minister op korte termijn €100 miljoen extra uitgetrokken; €40 miljoen in 2018 en €60 miljoen in 2019.

Sneller via het spoor

Het kabinet zet meer vaart achter het Programma Hoofdfrequent Spoor, dat er voor moet zorgen dat passagiers op de drukste spoortrajecten in Nederland elke tien minuten op een trein kunnen stappen. Onder andere aan de trajecten Alkmaar-Amsterdam, Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen en Breda-Eindhoven wordt gewerkt. Ook de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van stations wordt verbeterd, onder andere door meer fietsenstallingen.

Fiets van de zaak

Het kabinet probeert van de fiets niet alleen een gezond, maar ook een financieel aantrekkelijk alternatief voor het dagelijkse woon-werkverkeer te maken. De regels voor een fiets van de zaak worden eenvoudiger. Er gold een ingewikkeld systeem met bonnetjes en nauwgezet bijhouden hoeveel kilometers privé werden gefietst, wat onpraktisch was en onvoldoende stimuleerde de fiets te pakken. Het kabinet wil dat veranderen door de stelregel dat voor privégebruik van een leasefiets voortaan zeven procent van de waarde bij het inkomen moet worden opgeteld. Dat vereenvoudigt de zaak. Fietsers moeten overigens wel opletten: er wordt gewerkt aan wetgeving die appen op de fiets verbiedt. Nederland kan het zich niet veroorloven om stil te staan en hoewel er altijd meer gedaan kan worden om de mensen die de economie dragen een handje te helpen, komt er geld bij om mobiel Nederland nog mobieler te maken. Dat is een goede zaak, want stilstand is achteruitgang!
 

 

prinsjesdag
Beeld: ANP